Over Diana Verburg

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Diana Verburg has created 29 blog entries.

Zwerfvuilambassadeurs

2018-12-17T09:21:16+02:00

Zwerfvuilambassadeurs is een initiatief van burgers uit gemeente Oudewater en gemeente Montfoort die zich ergeren aan het vele zwerfvuil op straat en daar iets aan willen doen. De Zwerfvuilambassadeurs gaan geregeld met prikstok en vuilniszak op pad om zwerfvuil te rapen. Deze keer was Tappersheul aan de beurt. Op 18 oktober jl. ging een groep

Zwerfvuilambassadeurs2018-12-17T09:21:16+02:00

Camera in beeld

2018-11-09T14:19:39+02:00

De politie maakt gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 gaat de politie binnen de gemeente Oudewater gericht de straat op om particulieren en ondernemers te benaderen die beschikken over camera’s. Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en

Camera in beeld2018-11-09T14:19:39+02:00

Wegafsluiting in verband met 7e Veldrit Oudewater

2018-11-09T13:11:48+02:00

Op zaterdag, 24 november 2018 van 07.00 uur tot 17.00 uur zijn de wegen Toleind en Iepenweg, vanaf hoek Toleind, hoek Iepenweg-Populierenweg tot halverwege de Iepenlaan,  afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers tijdens de 7e Veldrit van Oudewater.  

Wegafsluiting in verband met 7e Veldrit Oudewater2018-11-09T13:11:48+02:00

Rookmelders en blusdekens niet genoeg voor bedrijfscontinuïteit

2018-06-26T13:59:37+02:00

Verruiming van regelgeving in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer ruimte voor ondernemen. Deze ruimte betekent ook meer eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer. Ook al voldoet de ondernemer aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een ‘brandveilig gebouw’. De regels gaan tegenwoordig vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt

Rookmelders en blusdekens niet genoeg voor bedrijfscontinuïteit2018-06-26T13:59:37+02:00

KVO schouw

2018-05-31T17:31:39+02:00

Op 19 april 2018, een zonnige donderdagmiddag, heeft de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) bestaande uit afgevaardigden van de gemeente, brandweer, BOA, politie en ViTap weer een schouw gelopen over het bedrijventerrein Tappersheul. Het algemene beeld van het terrein is goed. Opvallend is dat de verrommeling op het terrein (met name langs de kant van

KVO schouw2018-05-31T17:31:39+02:00

Inventarisatie AED’s op Tappersheul

2018-10-30T17:05:33+02:00

Op de volgende adressen is een AED aanwezig: • Westfort, Elzenweg 15: 2 AED’s (één in de productieruimte en één op kantoor) • Brandenburg Culinair, Elzenweg 22: 1 AED • Stadserf, Populierenweg 21: 1 AED • Van Schaik Grafimedia, Populierenweg 47: 1 AED • De Wit Aggregaten, Wilgenweg 1: 1 AED • AST Farma, Wilgenweg

Inventarisatie AED’s op Tappersheul2018-10-30T17:05:33+02:00

WhatsApp Buurtpreventiegroep

2018-05-31T17:14:53+02:00

Inmiddels heeft ViTap de WhatsApp Buurtpreventiegroep actief gemaakt. In deze app kunt u (of ViTap) meldingen doen die echt belangrijk zijn. Meedoen aan deze app is exclusief voorbehouden aan ViTap leden. Heeft u zichzelf nog niet aangemeld, schrijft u dan zo snel mogelijk in door het inschrijfformulier (deze heeft u per e-mail en in de

WhatsApp Buurtpreventiegroep2018-05-31T17:14:53+02:00

ALV 22 maart 2018

2018-04-04T11:23:29+02:00

Op donderdag, 22 maart jl. was het weer zover. De 2e Algemene Ledenvergadering van ViTap werd gehouden. De opkomst van goed. Gastheer was deze keer Brandenburg Culinair. De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de orde zoals notulen vorige algemene ledenvergadering, jaarverslag 2017 en financiële jaarstukken. Met dank aan de leden werden alle documenten goedgekeurd en vastgesteld.

ALV 22 maart 20182018-04-04T11:23:29+02:00

WhatsApp Buurtpreventiegroep ViTap

2018-04-04T11:17:19+02:00

Binnenkort ontvangen alle leden van ViTap een deelnameformulier voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep ViTap. Bij ontvangst van het door het lid volledig ingevulde en ondertekende formulier (graag scannen en sturen naar info@vitap.nl) zullen wij dit lid toevoegen aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep. Wij verzoeken u om de voorwaarden van deelname goed te lezen, zodat u weet wat

WhatsApp Buurtpreventiegroep ViTap2018-04-04T11:17:19+02:00