FAQ items aan het laden...

Wat is een BIZ?

Een BIZ-zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. De activiteiten c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrageplichtige ondernemers is vereist. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, anti-verrommeling, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Bij voldoende draagvlak betalen uiteindelijk alle ondernemers binnen het BIZ-gebied mee. Voldoende draagvlak wordt bepaald via een stemming, welke door de gemeente georganiseerd wordt. Bij een stemming voor de BIZ mogen alleen de bijdrageplichtigen stemmen.

Bijdrageplichtigen kunnen gebruikers van panden zijn of eigenaren van panden. Voor Tappersheul is gekozen om de gebruikers aan te wijzen als bijdrageplichtigen.

Daardoor dient de stemming te voldoen aan de volgende vereisten:

  • Respons percentage: >50%
  • Minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen is ‘voor’;
  • Bij een bijdrage gebaseerd op de WOZ-waarde: voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.
  • Bij gebleken draagkracht int de gemeente het benodigde budget als opcenten op de OZB en wordt dit in de vorm van subsidie zonder inhoudingen uitgekeerd aan de BIZ vereniging. De heffing is dus een opslag op de bestaande OZB heffing en wordt jaarlijks geheven.