Project Description

BESTRIJDEN VAN VERROMMELING

Aanpak zwerfvuil
In mei 2018 heeft het bestuur van ViTap afspraken kunnen maken met FermWerk. FermWerk gaat drie maanden lang op proef zwerfvuil opruimen tijdens de 6-wekelijkse schoffelronde. ViTap is erg blij met deze afspraak en vertrouwt erop dat ViTap en FermWerk de proefperiode kunnen omzetten in een structurele overeenkomst.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b)
Tijdens de schouwronden in het kader van de KVO wordt veel aandacht gegeven aan het signaleren van verrommeling op Tappersheul, zoals houten pallets langs de weg, een stapel losse bakstenen naast de ingang van een pand, opslag van werkvoorraad langs de weg, onvoldoende of kapotte pand- c.q. straatverlichting etc. Allemaal zaken die uitnodigen tot brandstichting, vernieling of inbraak.

Twee keer per jaar loopt de werkgroep KVO een schouw over het bedrijventerrein. Voor 2018 zijn deze gepland op:

  • donderdag, 19 april 2018 om 16.00 uur (heeft ondertussen plaatsgevonden)
  • maandag, 5 november 2018 om 16.30 uur (avondschouw)