Project omschrijving

BIZ 2016-2020

Afgeronde projecten:

 • Nieuw asfalt op alle wegen en herbestrating
 • Bewegwijzering
 • Update en uitbreiding camerabewaking
 • Entree Tappersheul opgeknapt
 • Vernieuwing beide slagboominstallaties
 • (Hercertificering) Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b)
 • WhatsApp preventiegroep
 • Zwerfvuilbestrijding
 • Gladheidsbestrijding
 • Plaatsing extra hemelwaterpomp
 • Plaatsing AED met buitenkast (24 uur, 7 dagen in de week beschikbaar)
 • Extra veegrondes
 • Uitwerking verkeersplan (Improva) (o.a. bebording)
 • OV (extra bushalte op Tappersheul)
 • Meldpunt ViTap