Project Description

CENTRALE MELDKAMER, COLLECTIEVE BEVEILIGING EN OPVOLGING

WhatsApp Buurtpreventiegroep
ViTap heeft de WhatsApp Buurtpreventiegroep in mei 2018 actief gemaakt. In deze app kunnen leden van ViTap (of ViTap zelf) meldingen doen die echt belangrijk zijn. Meedoen aan deze app is exclusief voorbehouden aan ViTap leden. Inschrijven is mogelijk middels het invullen van het deelnameformulier. LR_1829157_Whatsapp Alarm Groep

Collectieve opvolging alarmsystemen
Veel bedrijven op Tappersheul hebben een alarmsysteem met als optie om bij een alarmmelding een bedrijf te laten kijken wat er aan de hand is als het alarm afgaat. ViTap is diverse keren door leden benaderd of het mogelijk is om voor heel Tappersheul een systeem op te zetten dat deze bewaking kan uitvoeren. Dit betekent dat, mocht er een alarmmelding binnenkomen, de alarmmelding direct zichtbaar is en dit bedrijf op afstand kan meekijken of er echt iets aan de hand is en eventueel snel actie kan ondernemen. Een ander voordeel is dat de politie sneller ingeschakeld wordt.
Een belangstellingsinventarisatie onder de leden is onderdeel van dit proces. Deze volgt in de tweede helft van 2018.