Privacy Statement voor Vitap

VITAP KAN DE VOLGENDE SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
 • Waar toegestaan, kan Vitap informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

VITAP KAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN OM:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

ANDERE WEBSITES
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Vitap websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

COOKIES
Wanneer u de Vitap website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Vitap nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

VITAP WEBSITES KUNNEN COOKIES VERSTREKKEN VOOR DEZE DOELEINDEN:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

GOOGLE ANALYTICS
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

VEILIGHEID
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Vitap zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Cameratoezicht op bedrijvenpark Tappersheul

DOEL VAN HET CAMERATOEZICHT
Het camerasysteem wordt ingezet op het bedrijvenpark Tappersheul voor de bescherming en veiligheid van bedrijfs- en privé eigendommen. ViTap is verantwoordelijk en het private cameratoezicht valt onder het regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voormalig Wet Bescherming Persoonsgegevens).

WETTELIJK KADER
Omdat de beeldinformatie die via de camera’s wordt verkregen digitaal wordt vastgelegd, is sprake van verwerking van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) is van toepassing. Cameratoezicht is conform de AVG gerechtvaardigd als er een wettelijke grondslag van toepassing is.

Het doel als geformuleerd in artikel 2 van dit protocol rechtvaardigt de inbreuk op de privacy van medewerkers en bezoekers. Om de privacy te waarborgen zijn in dit protocol uitgangspunten geformuleerd.

CAMERASYSTEEM
Het systeem bestaat uit 24 camera masten, verspreid over het bedrijventerrein. Bij het positioneren van de camera’s zijn de doelen genoemd in artikel 2 van dit protocol uitgangspunt geweest. Uitbreiding van het aantal camera’s en masten is te allen tijde mogelijk.
Door middel van een draadloze verbinding worden de camera’s gekoppeld; de beelden worden op één server (NAS-recorder) opgeslagen, geplaatst in een afgesloten en beveiligde ruimte. De beelden zijn door middel van een beveiligde glasvezelverbinding via internet te benaderen.

Ingeval van uitval/defect bij een camera, krijgt het bedrijf TTS te Woerden, daarvan automatisch per e-mail bericht.

BEWAARTERMIJN CAMERABEELDEN
De beelden worden 28 dagen bewaard. Als er geen calamiteit is geweest, worden de beelden vervolgens automatisch gewist. De bewaartermijn van opgeslagen beelden kan worden verlengd indien de beelden kunnen dienen als ondersteunend materiaal of als bewijs in een (voortraject van een) gerechtelijke procedure.

PROCEDURE VOOR DEELNEMENDE ONDERNEMERS
Gelet op de bewaartermijn van 28 dagen, dient een verzoek om beelden te bekijken en om deze beelden veilig te stellen, tijdig te worden gedaan zodat mogelijk bruikbare beelden niet verloren gaan.

De beelden kunnen slechts worden bekeken als zich een incident heeft voorgedaan op het bedrijvenpark Tappersheul. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij het bestuur van ViTap. De beelden worden vervolgens uitgekeken:

 • binnen een termijn van 24 uur indien sprake is van een acute situatie; en
 • binnen een termijn van 48 uur indien sprake is van een niet-acute situatie.

De beelden worden uitgekeken onder coördinatie en verantwoordelijkheid van ViTap. Hiervoor is een aparte verwerkingsovereenkomst afgesloten tussen TTS en ViTap.

Indien blijkt dat sprake is van bruikbaar beeldmateriaal, zal dit beeldmateriaal na overleg met een daartoe aangewezen bestuurslid, beschikbaar worden gesteld aan de ondernemer, zodat de ondernemer het materiaal ter hand kan stellen aan de politie, echter pas nadat aangifte is gedaan.
Het bestuur van ViTap wordt geïnformeerd over het feit dat beelden zijn bekeken. Van het gebruik van het camerabewakingssysteem wordt een logboek bijgehouden. Het logboek is vertrouwelijk. In het logboek wordt onder andere vermeld: storingen, incidenten, meldingen, vordering beeldmateriaal.

VERZOEK POLITIE/JUSTITIE
Indien een bevoegd ambtenaar van politie of justitie verzoekt om beschikbaarstelling van beeldmateriaal, zal het bestuur van ViTap hierover worden ingelicht. In samenwerking met TTS zal, conform de geldende wettelijke bepalingen, medewerking worden verleend.

CONTACT OMTRENT HET CAMERASYSTEEM
Bij vragen en opmerkingen omtrent het camerasysteem of bij verzoek om inzage en verstrekking van beeldmateriaal kan per e-mail contact worden opgenomen met afdeling Pr van ViTap. Vragen en opmerkingen aan het bestuur van ViTap pr@vitap.nl.

UPDATES VOOR DIT BELEID
Vitap kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

CONTACT
U kunt contact opnemen met Vitap over een aspect van ons privacybeleid pr@vitap.nl.