FAQ items aan het laden...

Vergeet u niet te stemmen!

Op 24 september jl. hebben we de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering geïnformeerd over de plannen voor een nieuwe BIZ ronde van 5 jaar. Bij die nieuwe plannen horen ook een nieuwe begroting 2021-2025 én een nieuwe staffel. Door de aanwezige leden is na het doorvoeren van enkele aanpassingen, unaniem akkoord gegeven op het activiteitenplan. Er zijn een 4-tal wensen geuit tot aanpassing van de gepresenteerde staffel. Besloten is om het financieel overschot van de afgelopen 5 jaar te verwerken in de begroting voor de periode 2021-2025. Hierdoor wordt de individuele bijdrage aanzienlijk verlaagd.

Klik op onderstaande button om de aangepaste nieuwe begroting met bijbehorende staffel te bekijken. Voor het overzicht hebben we ook de huidige staffel erbij gezet.

BIZ BEGROTING 2021/2025
BIZ 2016/2020 Afgeronde projecten
Voordat wij de gemeente vragen de officiële stemronde op te starten willen we graag van u horen of u instemt met de nieuwe plannen en dus een verlenging van de huidige BIZ voor de periode 2021-2025.
JA
IK WEET HET NOG NIET
NEE