START VITAP

Op 1 januari 2016 is de BIZ vereniging ViTap opgericht, waarbij BIZ staat voor Bedrijveninvestering Zone. Elke gebruiker van een bedrijfspand op bedrijventerrein Tappersheul betaald via een OZB aanslag mee aan een aantal investeringen op het terrein die door de gebruikers zelf zijn bepaald. De bijdrage wordt geïnd door de gemeente en deze gelden worden daarna volledig in de vorm van een subsidie terug gestort aan de ViTap. Met de opbrengst van de BIZ bijdrage worden activiteiten uitgevoerd die bovenop het basis voorzieningsniveau van de gemeente komen en nog veel meer! Denk aan: beveiligen via camerabewaking en een slagboom, certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen, leden bijeenkomsten, wegbewijzering, extra groenonderhoud, nieuwsbrieven, belangenbehartiging etc.

We communiceren met nieuwsbrieven via e-mail naar onze leden.
In 2017 zal deze communicatie ook met een website ondersteund worden.

Wilt u contact met ons dan kunt u een mail sturen naar:
parkmanagement@vitap.nl