Het onderwerp van de Brandpreventieweek van dit jaar is: Rookmelders

Plaats ook een rookmelder in de meterkast!

Lees alles over het plaatsen van rookmelders op de website: https://www.rookmelders.nl