Op 29 juni 2016 heeft ViTap bij een 5-tal installateurs (4 uit Oudewater en 1 uit Woerden) offertes opgevraagd voor vernieuwing en uitbreiding van het bestaande camerabewakingssysteem op bedrijventerrein Tappersheul. Om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de offertes is er een programma van eisen (PvE) opgesteld.

Het PvE omschrijft locaties en techniek maar er zijn geen specifieke gunningscriteria vastgesteld. Vier partijen hebben uiteindelijk een offerte uitgebracht. Door de complexiteit van de aangeboden systemen en de kleine verschillen in aangeboden producten en prijzen wordt er uiteindelijke elke installateur de gelegenheid te geven om hun offerte te toe te lichten en hun producten te presenteren.

Tijdens de presentaties wordt duidelijk dat alle installateurs professionele systemen hebben aangeboden die de doelstellingen uit het PvE ruimschoots halen. Na veel overleg en het vergelijken van de offertes is de opdracht uiteindelijk gegund aan Knotters Installatietechniek B V. Planning is om in Q1 2017 de bestaande camera’s te vervangen en uit te breiden naar een totaal van 6 camera’s op 4 posities. Met het nieuwe systeem kunnen kentekens bij de entree geregistreerd worden (ook in het donker) en kan het algehele toezicht en daarmee de beveiliging worden verhoogd.