Op 9 november 2017 vond er weer een schouw plaats op Tappersheul. De schouw is een onderdeel van het eisenpakket van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Om 16.30 uur vertrok een kleine delegatie van medewerkers van gemeente, brandweer, politie en ViTap om een ronde te lopen over het bedrijvenpark. Twee jaar per jaar wordt een dergelijke schouw gelopen, één overdag en één in de avond. Op deze manier wordt Tappersheul op verschillende manieren bekeken. Ongeveer 48 punten werden geconstateerd, variërend van losliggende tegels, pallets die opgestapeld liggen op gemeentegrond, kapotte lantaarnpalen, verkeerd geparkeerde auto’s en hoog groeiend onkruid.
Net als vorig jaar werden op diverse plaatsen parkeerbordjes gesignaleerd die door ondernemers worden neergezet om eigen parkeerplaatsen af te bakenen. Deze parkeerplaatsen liggen echter vaak op gemeentegrond, dat wil zeggen dat het hier gaat om openbare parkeerplaatsen en kunnen dus niet worden toegeëigend door het aangrenzende bedrijf. Binnenkort zal ViTap met de gemeente en de betreffende ondernemers overleggen hoe de geconstateerde mankementen zo snel mogelijk verholpen kunnen worden, zodat Tappersheul netter en veiliger wordt.