“Brand in mijn bedrijfsgebouw, dat overkomt mij niet”, denken veel ondernemers. Grote branden dit jaar in een transportbedrijf in De Meern en in een bedrijfspand in Houten wijzen ons op de feiten. Dit kan ook ú overkomen! Heeft u er wel eens over nagedacht hoe brandveilig het bedrijfspand is waar u werkt? Wat voor materialen er allemaal brandbaar zijn? Hoe branden ontstaan? En hoe u een brand bij u op de afdeling kunt blussen?

Natuurlijk weten we allemaal hoe belangrijk het is om (schade door) brand te voorkomen. En toch ontstaan er situaties waarbij het risico op én de gevolgen van brand groot zijn. Daarom investeert VRU brandweer in het voorkomen van brand. Maar u heeft ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid, als het gaat om het treffen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen of in ieder geval de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Hieronder vindt u een aantal belangrijke onderwerpen en tips.

Brandveiligheidsinstallaties

Natuurlijk wilt u dat een beginnende brand zo snel mogelijk wordt bestreden en de schade beperkt blijft. Er zijn tal van installaties die de brandveiligheid verhogen. Deze kunnen een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekken en lokaliseren, zodat u snel kunt ingrijpen. Enkele installaties worden in bepaalde gebouwen verplicht gesteld door de regelgeving. Daarnaast staat het u uiteraard vrij om meer voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld om schade nog verder te voorkomen.

Het juiste blusmiddel

Een beginnende brand kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft,  zoals een brandslanghaspel of een draagbare brandblusser. Het is van levensbelang dat u in de gaten houdt of u de brand kunt beheersen. Let op of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Bij brand is rook doodsoorzaak nummer één. Rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. Dus: eerst kijken, dan denken en dan pas doen!

Bedrijfshulpverlener helpt veiligheid te vergroten

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverleners zijn:

  • eerste hulp bij ongevallen verlenen
  • brand beperken en bestrijden
  • ongevallen voorkomen en beperken
  • in noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren
  • hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken

Voor het werk van de brandweer is vooral dat laatste van belang. Een BHV’er vangt de brandweer op en geeft informatie over wat er precies aan de hand is. En informeert over andere zaken die de brandweer nodig heeft om goed, snel en veilig te kunnen werken.

Oefen regelmatig het ontruimingsplan

Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten.

  • Vluchtroutes moeten goed bereikbaar zijn en vrij van obstakels. Zorg dat materialen de weg niet blokkeren (vlak)bij uitgangen, in looppaden of aan de achterkant van uw pand. Zet geen los afval tegen de gevel.
  • Maak vluchten zichtbaar. Zorg dat vluchtroutes, vluchtwegaanduidingen, brandmeldpunten, de ontruimingsinstallatie, veiligheidsinstructies en ontruimingsplattegronden duidelijk zichtbaar zijn.
  • Houd blusmiddelen bereikbaar en goed zichtbaar.
  • Doe vluchtdeuren nooit op slot.
  • Zorg dat u op de hoogte bent van het ontruimings- of vluchtplan. Weet wat u zelf moet doen en oefen het ontruimingsplan regelmatig.

Feestversiering en aankleding

Slingers, textiel, vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe snel een brand om zich heen grijpt. Kies voor moeilijk brandbare versieringen. Gebruik bij voorkeur alleen materiaal dat aan de brandveiligheidseisen voldoet en/of geïmpregneerd is. Dit staat vermeld op de verpakking.

Veilige omgeving

Niet alleen uw bedrijfsprocessen zélf moeten veilig zijn. Ook wat er in uw omgeving gebeurt en hoe uw omgeving is ingericht, is belangrijk voor de veiligheid van uw bedrijfsgebouw. Daarbij kunt u denken aan de ligging van uw gebouw ten opzichte van de brandweerkazerne, de bereikbaarheid voor de brandweer en de aanwezigheid van een bluswatervoorziening. Maar ook risicovolle activiteiten in uw omgeving kunnen de veiligheid beïnvloeden. Hoe beter uw brandpreventie is, des te minder branden zijn er om te blussen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vrubrandweer.nl of contact opnemen met VRU brandweer via tel. 088 – 878 1000 of e-mail: stimulerende_preventie@vru.nl.