Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor in ons land. De onderwereld mengt zich met de bovenwereld, in de hoop te kunnen profiteren van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit onbewust.

Onbewust faciliteren van criminelen is ook zeker van toepassing. Doordat deze ondermijnende criminaliteit versnipperd is binnen verschillende taakgebieden maakt het de aanpak hiervan lastig. De overheid en private partners moeten samenwerken om ondermijning succesvol te kunnen aanpakken. Politie en gemeente krijgen steeds vaker meldingen van verdachte situaties. Ook u levert een belangrijke bijdrage aan een omgeving door signalen van mogelijke misstanden te melden.

Denk hierbij aan:

  • Een bedrijf zonder bedrijvigheid rond de gangbare tijden
  • Afgeplakte ramen van een woning of bedrijfspand
  • Voorkeur voor contanten betalingen in plaats van pin
  • Iemand die duidelijk boven zijn stand leeft
  • Panden met extra strenge beveiliging
  • Plek waar ondernemers zich onveilig voelen
  • Geruchten over criminele activiteiten
  • Panden die voor langere tijd leeg staan
  • Laden en lossen van goederen op een raar tijdstip