In het kader van het KVO willen wij inventariseren hoeveel AED’s (Automatische Externe Defibrillator) er aanwezig zijn op Tappersheul. Wij verzoeken u dan ook om vóór 16 februari 2018 aan ons door te geven of er binnen uw bedrijf een AED aanwezig is. Uw informatie kunt u mailen naar: secretariaat@vitap.nl. De resultaten van deze inventarisatie zullen wij in de Algemene Ledenvergadering in maart 2018 aan u presenteren.

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand – dat wil zeggen een stilstand van de bloedsomloop – in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Tijdens de eerste minuten na een hartstilstand staat het hart doorgaans nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme (het zgn. fibrilleren). Daardoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt. De elektroshocks van een AED helpen het normale ritme weer te herstellen. De combinatie van snelle alarmering van 112, inzet van een AED, en een directe reanimatie kan levens redden. Bij een hartstilstand brengt een AED de circulatie op gang en houdt reanimatie (hartmassage en beademing) de bloedsomloop op gang. Dit vergroot de kans op overleven. Bij ongeveer 70% van de slachtoffers van een hartstilstand is namelijk een omstander aanwezig. Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand redt levens.