Wist u dat ruim 80% van alle inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven? Zij zijn vooral op zoek naar voorwerpen die gemakkelijk te verkopen zijn. Hoe kleiner en duurder het voorwerp, hoe interessanter voor de inbreker.
Inbrekers willen in zo’n kort mogelijke tijd een buit die zoveel mogelijk oplevert. Zij zijn altijd bang om ontdekt te worden. U vermindert het inbraakrisico door de kans op ontdekking op heterdaad te vergroten. Dit kan onder andere door de tijdsduur van de inbraak te verlengen (degelijk hang- en sluitwerk en zogenoemde compartimentering – opsplitsen van ruimten- van het pand). Maakt u het afvoeren van de buit moeilijk, dan stijgt ook de pakkans.

Organisatorische maatregelen:

Sleutelbeheer
Maak gebruik van gecertificeerde sleutels. Dat betekent dat iemand zonder certificaat geen sleutels kan laten bijmaken. Alleen bevoegde personen mogen sleutels in hun bezit hebben. Zorg voor een goed sleutelbeheer en laat elke medewerker die sleutels krijgt hiervoor een zogenoemd sleutelcontract tekenen. Krijgen bezoekers een sleutel? Registreer dat apart; zo weet u altijd waar alle sleutels zijn.
Zie er op toe dat alle deuren ook daadwerkelijk goed worden afgesloten, zonder dat de sleutel in het slot blijft zitten. Bewaar de sleutels niet op plaatsen waar een inbreker ze verwacht.

Huisregels en discipline
Stel huisregels op over wie waar mag komen en (eventueel) wanneer. Deze regels kunnen gelden voor bezoekers en leveranciers, maar zeker ook voor eigen medewerkers. Denk er ook over na waar gegevens worden opgeborgen en voor wie deze toegankelijk zijn.
Sta stil bij de vraag “Wat is moeilijk vervangbaar en moet ik daarom veilig opbergen?” Controleer na sluitingstijd alle ramen en deuren en zorg dat een eventuele alarminstallatie is ingeschakeld.

Beveiliging bedrijfsdocumenten
Door al uw bedrijfsdocumenten centraal te bewaren op een netwerk en deze te beveiligen en daarvan regelmatig een back-up te maken, beperkt u het risico op verlies tot het minimum. Dit is niet alleen effectief in geval van een inbraak, maar ook bij een brand of computercrash. Van belang is hierbij natuurlijk wel dat u die back-up buiten het bedrijfspand op een andere locatie bewaart.

Orde en netheid
Zorg ervoor dat waardevolle spullen goed zijn opgeruimd en niet (van buitenaf) in het zicht liggen. Volg hierbij het cleandesk-principe. Ook de uitstraling van een terrein of gebouw is van invloed op de kans op een inbraak. Een goed onderhouden bedrijfsomgeving wekt de indruk dat ook over inbraakpreventie is nagedacht. Bovendien vallen onvolkomenheden en onregelmatigheden eerder op. Een rommelige situatie trekt niet alleen inbrekers aan, maar zet ook aan tot vandalisme.

Omgeving
Beperk de hoogte van het groen in de omgeving van uw bedrijf. Inbrekers bevinden zich dan, bij voldoende verlichting, in het zicht en kunnen ook geen gebruik maken van hoge begroeiingen om binnen te komen. Plaats om dezelfde reden geen afvalcontainers, pallets en losse hulpmiddelen als ladders in de buurt of tegen uw pand.

Maak afspraken met naastgelegen bedrijven of omwonenden over sociale controle van elkaars gebouwen.