Binnenkort ontvangen alle leden van ViTap een deelnameformulier voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep ViTap. Bij ontvangst van het door het lid volledig ingevulde en ondertekende formulier (graag scannen en sturen naar info@vitap.nl) zullen wij dit lid toevoegen aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep. Wij verzoeken u om de voorwaarden van deelname goed te lezen, zodat u weet wat er van u verwacht wordt. Bij oneigenlijk gebruik van de WhatsApp Buurtpreventiegroep zal de betreffende deelnemer onmiddellijk worden verwijderd en niet meer worden toegevoegd.

Het deelnameformulier treft u hier aan: LR_1829157_Whatsapp Alarm Groep