Op 19 april 2018, een zonnige donderdagmiddag, heeft de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) bestaande uit afgevaardigden van de gemeente, brandweer, BOA, politie en ViTap weer een schouw gelopen over het bedrijventerrein Tappersheul. Het algemene beeld van het terrein is goed. Opvallend is dat de verrommeling op het terrein (met name langs de kant van de weg) nog steeds zichtbaar aanwezig is. De betreffende ondernemers zullen hierop worden aangesproken. Verder wordt geconstateerd dat veel bedrijven eigen parkeerplaatsen met bordjes hebben afgebakend. Dit is officieel niet toegestaan omdat er meestal sprake is van gemeentegrond, dus grond voor openbaar gebruik. De parkeerbordjes zijn dan ook niet geldig, iedereen mag parkeren op deze parkeerplaatsen.