Schouwronde over het terrein van Tappersheul

Op donderdag 17 oktober 2019 heeft de KVO-b werkgroep Tappersheul een schouwronde over het terrein van Tappersheul gelopen. De algemene indruk van politie en brandweer is dat het weer beter was dan de vorige keer. Net als bij de vorige schouw waren er minder aandachtspunten. 

Onderweg werd o.a. gesproken over de wegsleepgeling. Deze is tot op heden niet geactualiseerd. Dit is veelal een reden dat de BOA niet kan handhaven. Verder speelt mee dat de bebording nog niet overal juist is. Conform het verkeersplan is de bebording geplaatst, maar het behoeft nog enige aanpassing. Tot dan kan ook hier de BOA niet handhaven. 

Ook viel het de werkgroep op dat er nog steeds overal parkeerbordjes door de ondernemers zijn geplaatst. Gesteld wordt dat deze bordjes niet rechtsgeldig zijn. Als een derde zijn of haar auto parkeert op een van de beborde parkeervakken dan kan de ondernemer daar weinig aan doen. Het zou beter zijn als deze ondernemers de parkeerbordjes zouden verwijderen.