Deze keer werd de informatieve bijeenkomst gehouden bij Juffermans Machinebouw. 

Gastheer Jeroen Juffermans was al helemaal in feeststemming gezien de officiële opening van zijn bedrijf in dit weekend en het daaraan gekoppelde open huis. Het zag er allemaal tiptop uit. In de grote hal waren tafels en stoelen geplaatst, zodat het bestuur door middel van een presentatie de leden weer kon informeren over allerlei actuele zaken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. de overname van het groenbeheer (jammer genoeg heeft deze overname nog steeds niet plaatsgevonden, de gemeentelijke molens draaien wat betreft dit onderwerp wel heel erg langzaam) en de camera’s (veel leden hebben hier inmiddels profijt van gehad, dus uitbreiding is meer dan welkom). Ook een punt van aandacht was het aflopen van de BIZ periode. De huidige BIZ loopt af per 1 januari 2021. Het bestuur is dan ook nu al volop bezig met het voorbereiden van een volgende periode van 5 jaar. 

De medewerking van de leden is in dit kader meer dan welkom. Meer informatie hierover volgt in 2020.  

Het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), een voorwaarde van de BIZ, loopt binnenkort af. Een hercertificering is noodzakelijk. Ook hier wordt door het bestuur veel tijd aan besteed. 

De leden zullen begin januari 2020 een vragenlijst ontvangen waarin zij ondervraagd worden over hun bevindingen met betrekking tot veiligheid e.d. Alle leden worden dan ook dringend verzocht om hieraan mee te werken. Diverse leden maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Al met al was het een informatieve en waardevolle bijeenkomst. Het bestuur kijkt hier met plezier op terug.