In het kader van de hercertificering van ons Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben wij een enquête uitgezet onder de leden. De opvallendste resultaten zijn dat de leden zich bijzonder veilig voelen op ons bedrijventerrein. Slechts een enkel incident wordt genoemd. Verder stoort men zich het meest aan te hard rijden, vervuiling en het parkeren van vrachtwagens en auto’s op de openbare weg. 

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat er weinig melding wordt gemaakt van overlast, maar als er melding wordt gemaakt dat gebeurt dit het meest bij ViTap. Naast (of wellicht als gevolg) van het weinig melding maken is ook de aangiftebereidheid laag. Wel komt uit de enquête naar voren dat de deelnemers in de toekomst meer bereid zullen zijn tot het doen van aangifte c.q. melding. Dat is fijn om te horen. Wat betreft (brand)veiligheid is het goed gesteld op Tappersheul. De meeste bedrijven zijn goed voorbereid en hebben maatregelen genomen om brand te voorkomen. Verder kwam aan de orde het schoonhouden en repareren van het wegdek. Ongeveer de helft van de respondenten was ontevreden. Over het algemeen wordt gesteld dat het allemaal te lang duurt. Ook was men niet tevreden over het groenonderhoud. Gelukkig is de gemeente de laatste maand druk bezig geweest met het op niveau brengen van het groen. Als de enquête vorige week was gehouden, dan waren de deelnemers vast veel positiever geweest!

Op 5 maart 2020 zal de audit plaatsvinden door KIWA. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ViTap weer in aanmerking zal komen voor het keurmerk. Wij houden je op de hoogte!