Bericht van de gemeente Oudewater:

Als gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus zijn veel ondernemers gedupeerd en lijden inkomensverlies. Soms in zo’n ernstige mate dat de liquiditeit direct in gevaar komt.

Het Rijk heeft inmiddels voor ondernemers / zzp’ers zoals u een aantal maatregelen genomen om u financieel tegemoet te komen. Meer informatie daarover vindt u op de site van de Kamer van Koophandel.

We vinden het belangrijk om u te informeren over de gemeentelijke belastingen die u als ondernemer betaalt (Onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en BIZ-bijdrage). Voor de OZB en Rioolheffing is de uiterste betaaldatum 31 augustus 2020 en voor de BIZ-bijdrage 31 mei 2020. Om de betaling te kunnen spreiden zullen we voor deze drie belastingen de uiterste betalingstermijn van 31 augustus 2020 hanteren. Als u ervoor heeft gekozen om in termijnen te betalen, dan kunt u deze termijnen ook uitstellen tot die datum. Dat hoeft u ons niet van tevoren te melden.

Als u te zijner tijd in problemen komt met de uiterste termijn van 31 augustus, dan kunt u contact met ons opnemen om een alternatieve betalingsregeling af te spreken.

Verder kunt u ook informatie vinden op de website van de gemeente Oudewater.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Burgemeester en wethouders