Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) is een afgebakend gebied waarin ondernemers collectief investeren in een goed economisch leefklimaatklimaat, met als doel plezierig werken en ondernemen. Veiligheid (in de breedste zin) en een representatieve uitstraling van het terrein vormen hierin de rode draad.

Om dit handen en voeten te geven is in 2016 BIZ vereniging ViTap (Vitaal Tappersheul) opgericht. Het ViTap bestuur ziet er op toe dat de geplande activiteiten, voor het ‘op niveau houden’ van bedrijventerrein Tappersheul, ook daadwerkelijk binnen de met elkaar afgesproken budgetten uitgevoerd worden.

Aangezien de 1e BIZ periode per 1 januari 2021 afliep, diende er opnieuw door alle bedrijven (BIZ-plichtigen) op Tappersheul gekozen te worden voor opnieuw een periode van 5 jaar. In september vorig jaar heeft het ViTap bestuur aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering het activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de komende periode gepresenteerd.

Na goedkeuring van het plan door de leden lag de weg vervolgens vrij voor de gemeente, als in cassant van de BIZ gelden, om een formele draagvlakmeting uit te voeren. Eind december hebben al onze leden (BIZ-plichtigen op Tappersheul) van de gemeente een stembiljet ontvangen waarin gevraagd werd om voor of tegen de invoering van een nieuwe BIZ periode voor 5 jaar voor Tappersheul te kiezen.

De uitkomst van de stemming overtrof onze stoutste verwachtingen. Maar liefst 85% van de inzenders gaf aan voor verlenging van de BIZ op Tappersheul te zijn! Voor ons als bestuur een blijk van waardering voor onze inzet en tevens een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg voor het behoud van een strak, heel en veilig bedrijventerrein Tappersheul.