Woensdag 10 februari jl. is er een start gemaakt met de realisatie van Tappersheul 3. De struiken en bomen zijn weggehaald. Deels zullen deze teruggeplaatst worden. De gemeente heeft laten weten dat er binnenkort op de wegen (infra) een zandbed zal worden aangebracht. Dit zand wordt gebruikt om de grond te laten inklinken, zodat de wegen stabieler blijven liggen. Er worden nu contacten gelegd door ViTap voor de levering van glasvezel bij de nieuw te vestigen bedrijven.