Op donderdag 22 april jl. heeft de werkgroep KVO haar halfjaarlijkse ronde gelopen over Tappersheul. Over het algemeen was weinig bijzonders te melden. Veel opmerkingen betroffen reeds eerder gedane meldingen zoals het opruimen van de voorterreinen (vaak op gemeentegrond) en de slechte staat van het asfalt. Wat de werkgroep ook opviel was dat er her en der houten pallets of kratten opgestapeld staan tegen muren, de brandweer merkt hierbij op dat dit een gevaar is voor de brandveiligheid. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat de verzekering niet uitkeert als er sprake is van nalatigheid. Verder werd geconstateerd dat de gele strepen in de bochten weer begonnen te vervagen. Inmiddels heeft de gemeente deze gele strepen weer opnieuw aangebracht.