Op donderdag, 22 maart jl. was het weer zover. De 2e Algemene Ledenvergadering van ViTap werd gehouden. De opkomst van goed. Gastheer was deze keer Brandenburg Culinair. De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de orde zoals notulen vorige algemene ledenvergadering, jaarverslag 2017 en financiële jaarstukken. Met dank aan de leden werden alle documenten goedgekeurd en vastgesteld. Ook de benoeming van ons 3e bestuurslid, Bas van Dam, was een feit. Overige onderwerpen in deze vergadering waren de (over)bewoning op Tappersheul, het voorstellen van de nieuwe wijkagenten en BOA, een presentatie van Meld Misdaad Anoniem en een terugkoppeling van de activiteiten rondom de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). Het bestuur kijkt terug op een vruchtbare ledenvergadering waarin ieder lid zijn mening mocht uiten en samen gesproken werd om te komen tot goede oplossingen.